Aanschaf en onderhoud invasieve beademing apparatuur Maastricht. - 215487

Het azM is voornemens om de levering en onderhoud van invasieve beademingapparatuur aan te besteden. Aanbestedende dienst zal hiertoe een raamovereenkomst te sluiten met één leverancier voor: 1) met betrekking tot aanschaf voor de duur van 2 jaar en optie tot verlengen met 2 x 1 jaar; 2) met betrekking tot onderhoud voor de duur van 4 jaar en optie tot verlengen met 2 x 2 jaar. De aanbesteding geschiedt volgens de openbare procedure (de openbare procedure is een aanbestedingsprocedure met maar één ronde, waarop iedere ondernemer mag inschrijven) conform de Europese richtlijn voor overheidsopdrachten 2004/18/EG en de daaruit voortvloeiende „Aanbestedingswet 2012” van 1.11.2012. Gunning vindt plaats op basis van gunningcriterium 'economisch meest voordelige inschrijving'.

Sing Up  or  Login

European Union and European Economic Area TED information System public procurement and contests. Subscribe to EU and EEA public sector ads and offers relevant to your business. Search and filter your current public procurement ads, use the archive. Quickly and easily sign up for tenders subscriptions.
European Union daily e-mail alerts with the latest public tenders subscription price 14 days 3 months 6 months One year
Free 15 € 27 € 48 €

* The prices listed are valid when you select the 1 Common Procurement Vocabulary (CPV) Classification Code.

* All prices incl. VAT.