Beeldmanagement utp.azm.ict.jk4.184. - 140093

Het azM is voornemens om de levering van invullen aan te besteden. De aanbesteding geschiedt volgens de openbare procedure (de openbare procedure is een aanbestedingsprocedure met maar 1 ronde, waarop iedere ondernemer mag inschrijven) conform de Europese richtlijn voor overheidsopdrachten 2004/18/EG en de daaruit voortvloeiende „Aanbestedingswet 2012” van 1.11.2012. Gunning vindt plaats op basis van gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving.

Sing Up  or  Login

European Union and European Economic Area TED information System public procurement and contests. Subscribe to EU and EEA public sector ads and offers relevant to your business. Search and filter your current public procurement ads, use the archive. Quickly and easily sign up for tenders subscriptions.
European Union daily e-mail alerts with the latest public tenders subscription price 14 days 3 months 6 months One year
Free 15 € 27 € 48 €

* The prices listed are valid when you select the 1 Common Procurement Vocabulary (CPV) Classification Code.

* All prices incl. VAT.