Dynamisch aankoopsysteem Zorg gerelateerde Onderzoeken - 472477

Zorginstituut Nederland heeft regelmatig behoefte aan partijen die onderzoeken voor uitvoeren ter ondersteuning van de uitvoering van de wettelijke taken en wil daarom graag in contact komen met een zo groot mogelijk aantal organisaties en ondernemers die aan deze behoefte kunnen voldoen. Met het DAS beoogt opdrachtgever op eenvoudige wijze, doelmatig en rechtmatig, opdrachten op het gebied van zorg gerelateerde onderzoeken te gunnen aan marktpartijen.

Sing Up  or  Login

European Union and European Economic Area TED information System public procurement and contests. Subscribe to EU and EEA public sector ads and offers relevant to your business. Search and filter your current public procurement ads, use the archive. Quickly and easily sign up for tenders subscriptions.
European Union daily e-mail alerts with the latest public tenders subscription price 14 days 3 months 6 months One year
Free 15 € 27 € 48 €

* The prices listed are valid when you select the 1 Common Procurement Vocabulary (CPV) Classification Code.

* All prices incl. VAT.