Dynamisk indkøbssystem Transport GBS 2018 - 495340

Det dynamiske Indkøbssystem vedrører: - Transport og tømning af containere tur/retur mellem genbrugsstationer i Vestforbrændings opland og interne/eksterne leverandørers behandlingsanlæg, - opgrabning og bortkørsel af haveaffald, - De ekstraydelser som fremgår af ”Tilbudslisteskabelon”. De Generelle krav vedrørende ydelsen er beskrevet i den ”Generelle kravspecifikation”. De specifikke krav vedrørende ydelsen på de enkelte genbrugsstationer, vil blive fremsendt i forbindelse med udsendelse af anmodning om opfordring til at afgive tilbud.

Sing Up  or  Login

European Union and European Economic Area TED information System public procurement and contests. Subscribe to EU and EEA public sector ads and offers relevant to your business. Search and filter your current public procurement ads, use the archive. Quickly and easily sign up for tenders subscriptions.
European Union daily e-mail alerts with the latest public tenders subscription price 14 days 3 months 6 months One year
Free 15 € 27 € 48 €

* The prices listed are valid when you select the 1 Common Procurement Vocabulary (CPV) Classification Code.

* All prices incl. VAT.