Innovatief perceel categorie civiele dienstauto's. - 142237

Een (doorlopende) onderhandelingsprocedure met aankondiging conform de Aanbestedingswet omdat in dit buitengewone geval van het innovatieve voertuigen kavel de aard van het PvE en de daaraan voldoende voertuigen steeds aan wijziging onderhevig is en deze onzekere omstandigheden, alsmede veranderend (overheids)beleid, veroorzaken dat het relevante aanbod regelmatig aan wijziging onderhevig is, zodat het bij voorbaat vaststellen van prijzen en benodigde budgetten/investeringen niet mogelijk is. In verband met het specifieke karakter van deze voertuigen en het uitgangspunt dat het voertuig te allen tijde dient te voldoen aan innovatieve normen die gedurende de looptijd kunnen en zullen wijzigen wordt een systeem gecreëerd waarbij een inschrijving te allen tijde, zolang het PvE is gepubliceerd op TenderNed, kan worden ingediend. Vervolgens zal op basis van de inschrijving een raamovereenkomst conform het bijgevoegde model worden opgesteld met de inschrijver, indien en voor zover deze en de inschrijving voldoen aan alle criteria.

Sing Up  or  Login

European Union and European Economic Area TED information System public procurement and contests. Subscribe to EU and EEA public sector ads and offers relevant to your business. Search and filter your current public procurement ads, use the archive. Quickly and easily sign up for tenders subscriptions.
European Union daily e-mail alerts with the latest public tenders subscription price 14 days 3 months 6 months One year
Free 15 € 27 € 48 €

* The prices listed are valid when you select the 1 Common Procurement Vocabulary (CPV) Classification Code.

* All prices incl. VAT.