Instellen DAS / Marktplaats Inhuur ten behoeve van SwiF - 588998

Deze publicatie, van een aantal deelnemers aan SwiF, betreft het instellen van het Dynamisch AankoopSysteem (DAS). Hiermee beogen zij invulling te geven aan de behoeft aan de tijdelijke inhuur van extern personeel op basis van een inspanningsverplichting. Het DAS wordt voor onbepaalde tijd ingesteld. Indien deze DAS wordt beëindigd, dan zal dit tijdig worden gecommuniceerd. De Ingangsdatum is 10.10.2018. Het DAS biedt de mogelijkheid om iedere keer als een offerteaanvraag in uw vakgebied wordt geplaatst, mee te dingen. Ondernemers worden uitgenodigd te reageren op deze offerteaanvragen. Aan registratie en toelating kunt u geen rechten op gunning ontlenen. De Selectieprocedure bevat de beschrijvingen van de procedures voor registratie, toelating en offerteaanvragen. Het staat de deelnemer vrij om gebruik te maken van het DAS of op een andere wijze in de behoefte te voorzien.

Sing Up  or  Login

European Union and European Economic Area TED information System public procurement and contests. Subscribe to EU and EEA public sector ads and offers relevant to your business. Search and filter your current public procurement ads, use the archive. Quickly and easily sign up for tenders subscriptions.
European Union daily e-mail alerts with the latest public tenders subscription price 14 days 3 months 6 months One year
Free 15 € 27 € 48 €

* The prices listed are valid when you select the 1 Common Procurement Vocabulary (CPV) Classification Code.

* All prices incl. VAT.