Levering van drinkvoeding en bijvoeding voor gebruik in de ziekenhuizen - 432361

Teneinde te kunnen beantwoorden aan de continue en desgevallend dringende behoefte tot aanschaf van verschillende soorten drink- en bijvoeding, wenst de vzw HospiLim over te gaan tot het afsluiten van een overheidsopdracht voor de levering van onderstaande soorten drink- en bijvoedingen en bijhorende diensten voor het gebruik in de ziekenhuizen. Het betreft een raamovereenkomst die zal afgesloten worden voor een termijn van 48 maanden met meerdere deelnemers, niet alle voorwaarden gekend. Deze opdracht wordt in de markt geplaatst voor de volgende werkende leden van HospiLim: 1. Algemeen Ziekenhuis Vesalius 2. Jessa Ziekenhuis 3. Sint-Franciskusziekenhuis 4. Mariaziekenhuis Noord- Limburg 5. Revalidatie en & Ms- centrum 6. St. Trudo ziekenhuis 7. Ziekenhuis Maas- en Kempen 8. Ziekenhuis Oost Limburg Toelichting: zie opdrachtdocumenten.

Sing Up  or  Login

European Union and European Economic Area TED information System public procurement and contests. Subscribe to EU and EEA public sector ads and offers relevant to your business. Search and filter your current public procurement ads, use the archive. Quickly and easily sign up for tenders subscriptions.
European Union daily e-mail alerts with the latest public tenders subscription price 14 days 3 months 6 months One year
Free 15 € 27 € 48 €

* The prices listed are valid when you select the 1 Common Procurement Vocabulary (CPV) Classification Code.

* All prices incl. VAT.