Marktplaats inhuur personeel Twence. - 289243

Twence heeft regelmatig behoefte aan tijdelijke externe inhuur op diverse vakgebieden en maakt hiervoor, naast de door haar afgesloten inhuur overeenkomsten, gebruik van een 'Marktplaats inhuur Twence'. Dit vraag en aanbod platform wordt beheerd door Negometrix. Zodra Twence behoefte heeft aan tijdelijke externe inhuur, waarvoor Twence niet al een andere overeenkomst heeft afgesloten, zal de uitvraag via de 'Marktplaats inhuur Twence' worden gepubliceerd. Om in aanmerking te komen voor inhuuropdrachten van Twence vragen wij partijen zich eenmalig te registreren op het Negometrix platform, bij registratie dienen zij aan te geven voor welk(e) vakgebied(en) (categorieën) zij op de hoogte willen worden gehouden. Registratie kan plaatsvinden voor 1 of meer van de volgende categorieën: administratief en secretarieel, automatisering en ICT beleid- en adviesdiensten architect, (civiel) engineer, (civiel) projectleider, bouwkunde en civiele techniek, communicatie, voorlichting en PR, financieel; controller, medewerker AO huisvesting en facilitair; facilitair medewerker, adviseur, inkoop, marketing en sales, interim- en projectmanagement, juridisch, HR, personeel en organisatie; HRM adviseur, QHSE & S; milieudeskundigen, afvalstroom controleurs, QA medewerker, veiligheidskundige, logistiek; shovelmachinisten, techniek; WTB; engineer, monteur wtb, werkvoorbereider, tekenaar E; monteur E, werkvoorbereider E, tekenaar, proces: operator. Twence houdt zich het recht voor om op een later moment vakgebieden toe te voegen of te wijzigen. Toevoegingen en/of wijzigingen van vakgebieden worden gepubliceerd op zowel de 'Marktplaats inhuur Twence' en op www.tenderned.nl zodat reeds gekwalificeerde leveranciers en andere, voor de nieuwe vakgebieden, geschikte partijen zich voor de deze (of andere) vakgebieden kunnen aanmelden. Registratie op het platform van Negometrix kan op elk willekeurig moment plaats vinden. Twence zal de eerste maandag van de maand alle nieuwe registraties verwerken. Telkens als het voornemen bestaat een opdracht te plaatsen, wordt een offerteaanvraag via Negometrix verstuurd aan alle leveranciers die gekwalificeerd zijn voor het specifieke vakgebied op het Twence Marktplaats platform. De leverancier kan per gepubliceerde inhuuropdracht besluiten om wel of niet mee te dingen. Indien wordt gekozen om mee te dingen naar een opdracht zal de leverancier dit via de 'Marktplaats inhuur Twence' kunnen doen, aanbiedingen zullen over het algemeen worden beoordeeld op criteria als: opleiding, ervaring, competenties, vaardigheden en prijs. Aan de toelating tot de marktplaats kan geen recht op opdrachten worden ontleend. Deze aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de Aanbestedingswet 2012. Inhuur van personeel valt onder de in de aanbestedingswet benoemde '2B Diensten', deze aanbesteding en de door Twence gehanteerde 'Marktplaats inhuur Twence' wordt daarom onder het verlichte 2B regime uitgevoerd.

Sing Up  or  Login

European Union and European Economic Area TED information System public procurement and contests. Subscribe to EU and EEA public sector ads and offers relevant to your business. Search and filter your current public procurement ads, use the archive. Quickly and easily sign up for tenders subscriptions.
European Union daily e-mail alerts with the latest public tenders subscription price 14 days 3 months 6 months One year
Free 15 € 27 € 48 €

* The prices listed are valid when you select the 1 Common Procurement Vocabulary (CPV) Classification Code.

* All prices incl. VAT.