Modernizace a oprava výtahů, provádění pravidelného a komplexního servisu včetně provádění oprav. - 41036

Předmětem veřejné zakázky je modernizace a oprava výtahů včetně odstranění provozních rizik v ústředí zadavatele provádění pravidelné údržby, oprav, odborných prohlídek a odborných zkoušek. Bližší specifikace je uvedena v návrhu smlouvy a jeho příloh, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Sing Up  or  Login

European Union and European Economic Area TED information System public procurement and contests. Subscribe to EU and EEA public sector ads and offers relevant to your business. Search and filter your current public procurement ads, use the archive. Quickly and easily sign up for tenders subscriptions.
European Union daily e-mail alerts with the latest public tenders subscription price 14 days 3 months 6 months One year
Free 15 € 27 € 48 €

* The prices listed are valid when you select the 1 Common Procurement Vocabulary (CPV) Classification Code.

* All prices incl. VAT.