Onderhoud installaties parkeergarages en brandweerkazernes in de gemeente Almere. - 221489

Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een „prestatiecontract onderhoud” met 1 of meerdere opdrachtnemers, die voor meerdere jaren het onderhoud aan in de selectieleidraad genoemde gebouwen voor de gemeente Almere zullen verzorgen. De aan te besteden werkzaamheden betreft het onderhoud aan: — werktuigbouwkundige installaties, — elektrotechnische installaties, — brandmeldinstallaties, — sprinklerinstallaties van alle parkeergarages en brandweerkazernes in Almere. In bijlage 4 bij de selectieleidraad geven wij een overzicht van de objecten die zijn betrokken bij deze aanbesteding. Er is sprake van 1 opdracht, die wordt verdeeld in 3 percelen, waarvoor gegadigden zich afzonderlijk kunnen aanmelden. Deze opdeling vindt plaats naar gebouwtype. Deze gebouwtypen zijn gedefinieerd als hierboven omschreven: 1. „complexe” parkeergarages; 2. „eenvoudige” parkeergarages; 3. brandweerkazernes. Bij de complexe parkeergarages zijn alle voorkomende installaties aanwezig. Over het algemeen zijn dit ook de grotere objecten. De slagboominstallaties, parkeerautomaten en liftinstallaties blijven overigens buiten beschouwing van deze aanbesteding. Het is bij deze aanbesteding dus mogelijk dat voor bovengenoemde percelen verschillende aannemers worden geselecteerd en uiteindelijk gecontracteerd. Marktpartijen worden uitgenodigd om zich op basis van de verstrekte informatie aan te melden voor 1 of meerdere percelen met inachtneming van de eisen en wensen die in de selectieleidraad en bijbehorende documenten zijn geformuleerd ten aanzien van de aanmelding, de informatie over de gegadigde, de dienstverlening, de voorwaarden en enkele andere aspecten.

Sing Up  or  Login

European Union and European Economic Area TED information System public procurement and contests. Subscribe to EU and EEA public sector ads and offers relevant to your business. Search and filter your current public procurement ads, use the archive. Quickly and easily sign up for tenders subscriptions.
European Union daily e-mail alerts with the latest public tenders subscription price 14 days 3 months 6 months One year
Free 15 € 27 € 48 €

* The prices listed are valid when you select the 1 Common Procurement Vocabulary (CPV) Classification Code.

* All prices incl. VAT.