Packaging. - 149645

Aanbestedende dienst - Academisch Medisch Centrum Amsterdam EN Academisch Medisch Centrum Utrecht Definitie: In deze aanbesteding dient u UMC als AMC en UMCU te lezen: Doel van aanbesteding Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst voor diensten voor de duur van 2 jaar met hierna 2x een optie tot verlening van 1 jaar. Inschrijver kan geen rechten ontlenen aan deze mogelijkheid tot optionele verlenging. Opdrachtomschrijving: UMC draagt zorg voor het beschikbaar stellen van de benodigde applicaties aan haar medewerkers, zodat deze in staat zijn om de benodigde geautomatiseerde werkzaamheden te verrichten. UMCmaakt op dit moment gebruik van enkele honderden verschillende applicaties. UMC maakt gebruik van een applicatiepackagingproces om haar applicaties tijdig en werkzaam te kunnen verspreiden naar haar digitale werkplekken en -stations. UMC wil deze werkzaamheden uitbesteden, maar blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de intake, acceptatietest en uitrol. Opdrachtnemer heeft tot taak het ontwikkelen en leveren van applicatiepackages voor de door UMC gebruikte applicaties, conform de verzoeken van UMC. Scope: Het uitvoeren van het applicatie packaging proces conform het samenwerkingsmodel (Bijlage 1) resulterend in oplevering van geteste, gevirtualiseerde applicaties inclusief bijbehorende documentatie. Alsmede het verrichten van consultancy werkzaamheden op locatie UMC en rapportage over uitvoering van de opdracht.

Sing Up  or  Login

European Union and European Economic Area TED information System public procurement and contests. Subscribe to EU and EEA public sector ads and offers relevant to your business. Search and filter your current public procurement ads, use the archive. Quickly and easily sign up for tenders subscriptions.
European Union daily e-mail alerts with the latest public tenders subscription price 14 days 3 months 6 months One year
Free 15 € 27 € 48 €

* The prices listed are valid when you select the 1 Common Procurement Vocabulary (CPV) Classification Code.

* All prices incl. VAT.