Sociale en andere specifieke diensten: Aanpak (zwerf-)afval Amsterdamse scholen - 547796

Dit is een aankondiging van Sociale en andere specifieke diensten. De gemeente Amsterdam maakt voor 'Aanpak (zwerf-)afval Amsterdamse scholen' gebruik van een dynamisch aankoopsysteem. Aan deze inkoop liggen de projecten Zwerfafval Educatie/Participatie en Duurzame School 2025 ten grondslag. Van het project Duurzame School 2025 zijn de onderdelen die zwerfafval op en rond scholen betreffen in deze inkoop opgenomen. Alle ondernemers die voldoen aan de gestelde eisen en voorwaarden zoals genoemd in zowel bijgevoegde selectieleidraad als de vragenlijst worden toegelaten tot de DAS. De ondernemers zijn hiermee een aanbieder binnen de DAS geworden. Per opdracht zal een minicompetitie worden gehouden voor het selecteren van een opdrachtnemer. De totstandkoming en werking van zowel de DAS als de minicompetitie staat omschreven in bijgevoegde selectieleidraad.

Sing Up  or  Login

European Union and European Economic Area TED information System public procurement and contests. Subscribe to EU and EEA public sector ads and offers relevant to your business. Search and filter your current public procurement ads, use the archive. Quickly and easily sign up for tenders subscriptions.
European Union daily e-mail alerts with the latest public tenders subscription price 14 days 3 months 6 months One year
Free 15 € 27 € 48 €

* The prices listed are valid when you select the 1 Common Procurement Vocabulary (CPV) Classification Code.

* All prices incl. VAT.